Thông báo khai giảng các lớp ngoại ngữ

THÔNG BÁO
Lịch khai giảng lớp Tiếng Hoa cơ bản 1
Học thứ 3-57 – Từ 19h00-20h30
Lịch khai giảng lớp Tiếng Hoa cơ bản 2
Học thứ 2-46 – Từ 19h00-20h30
Lịch khai giảng lớp Tiếng Nhật cơ bản 1
Học thứ 3-5-7 – Từ 19h00-20h30
🏢🏢🏢ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG GHI DANH (A022)- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC (TDC)
🏢🏢🏢Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
☎️☎️☎️ĐIỆN THOẠI: 028 3897 2339

KHAI GIANGnn

Thông báo khai giảng các lớp ngoại ngữ