LỊCH KHAI GIẢNG LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2 & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

THI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO
LỚP CĂN BẢN 2 15/07/2024
⌚️⌚️⌚️⌚️THỜI GIAN THI: 18H00 – 20H15 ( 2-4-6 )
HỌC PHÍ 400.000 Đ/ 5 TUẦN
LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO (1/7/2024)
⌚️⌚️⌚️⌚️THỜI GIAN: 18H00 – 20H15 NGÀY HỌC: 2-4-6
HỌC PHÍ: 700.000 đ/6 tuần
🏢🏢🏢ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG GHI DANH (A022)-
☎️☎️☎️ĐIỆN THOẠI: 028 3897 2339
HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC NGHỀ NGẮN HẠN TẠI THỦ ĐỨC
https://www.facebook.com/groups/ngoaingutinhocnghethuduc

CB2 -NC

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2 & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO