Thông báo về việc thực hiện Khai báo y tế

Do tình hình diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid 19, các bạn nhớ thực hiện Tốt công tác phòng và chống dịch nhé. Các bạn thực hiện nghiêm túc việc Khai báo y tế để bảo vệ chính mình và những người xung quanh nhé. Mến chào!
Thực hiện KHAI BÁO Y TẾ nhé cả nhà
baner covid
Thông báo về việc thực hiện Khai báo y tế